Politika kolačića

Koristimo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe naših korisnika i optimizirali ovu uslugu i iskustvo. Hotjar je tehnološka usluga koja nam pomaže bolje razumjeti korisničko iskustvo (npr. koliko vremena provode na kojim stranicama, koje linkove odluče kliknuti, šta korisnici rade, a što ne vole, itd.) i to nam omogućuje da izgradimo i održavamo našu uslugu uz povratne informacije korisnika. Hotjar koristi kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka o ponašanju naših korisnika i njihovim uređajima (posebno IP adresa uređaja zabilježena i sačuvana samo u anonimnom obliku), veličina ekrana uređaja, vrsta uređaja (jedinstveni identifikatori uređaja), informacije pretraživača, geografska lokacija ( samo država), željeni jezik koji se koristi za prikaz naše web stranice. Hotjar čuva ove informacije u pseudonimizovanom korisničkom profilu. Ni Hotjar ni mi nikada nećemo koristiti ove informacije za identifikaciju pojedinačnih korisnika ili za njihovo upoređivanje s daljim podacima o pojedinom korisniku. Za više detalja pogledajte Hotjarovu politiku privatnosti.

Hotjar kolačići:

_hjIncludeInSample – Ovaj kolačić sesije je podešen da obavesti Hotjar da li je taj posjetilac uključen u uzorak koji se koristi za generisanje tokova prodaje.